Kokouspöytäkirja 2019

SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2019


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.12.2019 ABC Lahdesjärvi kello 12:00 alkaen.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:50


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtaja: Janne Kuosmanen, sihteeri Kamal Zakiullah, pöytäkirjantarkastajiksi Risto Nikkanen ja Hikmet Dikmen.
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut lähetetty jäsenille 14.11.2019. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Tilinpäätös liite 1, Vuosikertomus liite 2. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle.


7. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle, sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus.

Liittymismaksu: 5 euroa, Jäsenmaksu: 20 euroa

Kisamaksu:  50 euroa koko kausi, rajaton määrä lintuja, tai 3 euroa per lintu.

Tunnisterenkaat + omistajakortti: 60 senttiä/kpl. Renkaiden postitus 1 euro jos tilaus alle 20 rengasta.


8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma liite 3 ja tulo- ja menoarvio liite 4 tulevalle vuodelle.


9. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.

Kolme jäsentä, yksi puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Lisäksi kaksi varajäsentä.
 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.

Valittiin yksimielisesti Kamal Zakiullah puheenjohtajaksi.


11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Mehmet Cevirel ja Hikmet Dikmen. Ensimmäiseksi varajäseneksi Cumhur Kurtulmus ja toiseksi varajäseneksi Metin Cevirel.


12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Ismail Haji valittiin toiminnantarkastajaksi ja Metin Cevirel varatoiminnantarkastajaksi.


13. Käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle.

Hallitus päättää kilpailupaikat ja tarkemmat päivät lähempänä kilpailukautta, kilpailu alkaa kesäkuun alkupuolella. Jäsenet voivat hankkia yksittäisiin kilpailuihin palkintoja tai sponsoreita. Kilpailusäännöt 2020, kauden voittaja ratkaistaan kahden kilpailun perusteella, vaikka kaikki kilpailut ovatkin omia kokonaisuuksia. Liite 6

 

14. Muut esille tulevat asiat

Suunnitellaan yhteisrokotuksia. Vanhat 2012-2019 renkaat myydään 25 senttiä kappale, ostaminen vain yhdistyksen jäsenille. Mikrosiru + Combi Lock teline hinta 2€.
Keskusteltiin OneLoft kilpailuista, jos kiinnostusta ulkomaisiin OnleLoft kilpailuihin Kamal Zakiullahilla on kokemusta ja hänen kanssaan voi keskustella.
Palkintopokaalien lisäksi kilpailuista diplomi.
Hankitaan yhdistykselle (Hallitus) oma sähköpostiosoite jäsenasioiden ja muiden yhdistyksen asioiden hoitamiseen.
Suunnitellaan kotisivujen uusimista ja nykyaikaistamista.
Facebookkiin oma ryhmä viestikyyhky-yhdistykselle.
Löytökyyhkyistä ilmoitus Hikmet Dikmen.
Jos jäsen osallistuu tapahtumiin, yhdistys voi osallistua pienellä osuudella kustannuksiin kuten pöytämaksuun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:00 

Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry