SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.11.2017 ABC Viitasaari kello 12:00 alkaen.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:14


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtaja: Janne Kuosmanen, sihteeri Janne Kuosmanen, pöytäkirjantarkastajiksi Risto Nikkanen ja Jouko Silvola.
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut lähetetty jäsenille 15.10.2017. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Tilinpäätös liite 1, Vuosikertomus liite 2. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.


6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle.


7. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle, sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus.

Liittymismaksu: 5 euroa, Jäsenmaksu: 20 euroa

Kisamaksu:  20 euroa kilpailu

Tunnisterenkaat: 50 senttiä/kpl. Renkaiden postitus 1 euro jos tilaus alle 20 rengasta.


8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma liite 3 ja tulo- ja menoarvio liite 4 tulevalle vuodelle.


9. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.

Kolme jäsentä, yksi puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Lisäksi kaksi varajäsentä.
 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.

Valittiin yksimielisesti Tomas Häggvik puheenjohtajaksi.


11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Kaya Sevimli ja Risto Nikkanen. Ensimmäiseksi varajäseneksi Hany Yacoubja toiseksi varajäseneksi Kari Ylönen.


12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Jouko Silvola valittiin toiminnantarkastajaksi ja Timo Arstila varatoiminnantarkastajaksi.


13. Käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle.

Hallitus päättää kilpailupaikat ja tarkemmat päivät lähempänä kilpailukautta, Utajärven sponsori kilpailu heinäkuun loppupuolella. Jäsenet voivat hankkia yksittäisiin kilpailuihin palkintoja tai sponsoreita. Kilpailusäännöt 2018, kauden voittaja ratkaistaan kahden kilpailun perusteella, vaikka kaikki kilpailut ovatkin omia kokonaisuuksia. Liite 6

 

14. Valitaan uusi taloudenhoitaja nykyisen lopettaessa ja valtuutetaan uusi taloudenhoitaja avaamaan  tarvittaessa yhdistykselle uusi pankkitili. Myydään huutokaupalla yhdistyksen myynnissä olevia tuotteita. Päätetään yhdistyksen purkamisesta.

 

Valittiin Janne Kuosmanen taloudenhoitajaksi ja avaamaan Suomen Viestikyyhky-yhdistykselle uusi pankkitili. Avattavaan tiliin päätettiin antaa laajat käyttöoikeudet (mm. Visa Electron-kortti kyseiseen tiliin sekä oikeus käyttää yhdistyksen tilejä verkkopankin kautta).  Valtuutettiin Janne Kuosmanen allekirjoittamaan kaikki tilin avaukseen liittyvät asiakirjat.

Päätettiin lopettaa Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen tili Danske Bankissa Oulu-rotuaari konttorissa. Valtuutettiin Jouko Silvola allekirjoittamaan kaikki tilinlopetukseen ja varojen siirtoon tarvittavat asiakirjat.

Päätettiin että yhdistys jatkaa toimintaa.

Vanhat 2012-2017 renkaat myydään 25 senttiä kappale, ostaminen vain yhdistyksen jäsenille. Mikrosiru + Combi Lock teline hinta 2€.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:00

Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry