SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ABC lahdesjärvi kokoustila Amuri, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere, kello 12:00 alkaen.

 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:35

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtaja: Janne Kuosmanen, sihteeri Janne Kuosmanen, pöytäkirjantarkastajiksi Risto Nikkanen ja Abdullahu Imer.

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut lähetetty jäsenille 2.11.2016. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Tilinpäätös liite 1, Vuosikertomus liite 2. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle.

 

7. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle, sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus.

Liittymismaksu: 5 euroa, Jäsenmaksu: 20 euroa

Kisamaksu:  50 euroa koko kilpailukaudelle.

Tunnisterenkaat: 50 senttiä/kpl. Renkaiden postitus 1 euro jos tilaus alle 20 rengasta.

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma liite 3 ja tulo- ja menoarvio liite 4 tulevalle vuodelle.

 

9. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.

Kolme jäsentä, yksi puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Lisäksi kaksi varajäsentä.

 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.

Valittiin yksimielisesti Janne Kuosmanen puheenjohtajaksi.

 

11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Ismail Haji ja Kamal Zakiullah. Ensimmäiseksi varajäseneksi Risto Nikkanen ja toiseksi varajäseneksi Kaya Sevimli.

 

12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Timo Arstila valittiin toiminnantarkastajaksi ja Sina Heidari varatoiminnantarkastajaksi.

 

13. Käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle.

Päätettiin kilpailukalenteri sekä päivämäärät kilpailuille. Jäsenet voivat hankkia yksittäisiin kilpailuihin palkintoja tai sponsoreita. Liite 5 Kilpailusäännöt 2017, voittaja rakaistaan kahden kilpailun perusteella. Liite 6

 

14. Päätetään matkakulujen korvauksen suuruus äänioikeutetuille vuosikokoukseen osallistujille. Päätetään yli vuoden vanhojen vuosirenkaiden myynnistä. Keskustelu yhdistyksen tulevaisuudesta ja muut esille tulevat asiat.

 

Vanhat 2012-2016 renkaat myydään 25 senttiä kappale, ostaminen vain yhdistyksen jäsenille. Mikrosiru + Combi Lock teline hinta 2€.

Päätettiin maksaa 2016 kokoukseen osallistuville matkakulujen korvausta 5 euroa alkavalta sadalta kilometriltä.

Muita kuin viestikyyhkyjä varten tilataan FIN-R renkaat, myydään jäsenille ja samaan hintaan kuin varsinaisia vuosirenkaitakin.

Päätettiin yrittää järjestää one-loft kilpailut, kartoitetaan halukkuutta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:00

Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry